Behandeling van bijziendheid en verziendheid

Wereldwijd zijn inmiddels miljoenen mensen behandeld voor hun bijziendheid met de Excimer Laser techniek. Een grote groep mensen ervaart een verbetering van de kwaliteit van hun leven, als zij niet meer afhankelijk zijn van een bril of contactlenzen. Tegenwoordig bestaan er verschillende mogelijkheden om een refractieafwijking van het oog te behandelen. Met laserstralen (oog laseren) kan de kromming en dus de breking van het hoornvlies worden veranderd.

Middels deze informatie kunt u zelf al enigszins een oordeel vormen over een eventuele ooglaserbehandeling. Wij informeren u over de voordelen, maar ook over de risico's. De beslissing om tot behandeling over te gaan ligt geheel bij uzelf.

Algemeen
Het Excimer Oog Laser Centrum Nijmegen is in 1992 opgezet door prof.dr. A.F.Deutman, dr.C.Eggink, drs. P.J.G.L. Meurs  en drs. P.Schilt in nauwe samenwerking met het Instituut voor Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen. Er hebben nu inmiddels al meer dan 40.000 behandelingen plaats gevonden.

Het Excimer Laser Centrum maakt deel uit van een internationaal netwerk van Excimer Oog Lasergebruikers. Kennis en ervaring wordt daarmee op Internationaal niveau uitgewisseld.

In het Excimer Laser Centrum is een team van gespecialiseerde oogartsen (allen hebben het keurmerk refractiechirurg van het Nederlands oogheelkundig gezelschap) werkzaam, een garantie voor deskundigheid en betrouwbaarheid.